top of page

Mysite Group

Public·81 members
Daniel Turner
Daniel Turner

Prepricana lektira igraliste u parku


Prepricana lektira igraliste u parku
IgraliÅte u parku je zbirka priÄa za djecu autora Milenka RatkoviÄa, objavljena 2007. godine. U ovoj knjizi RatkoviÄ opisuje razne avanture i doÅivljaje svojih junaka, djeÄaka koji provode vrijeme na igraliÅtu u parku ili na primorskim plaÅama. PriÄe su pune humora, maÅte i Åivotne radosti, ali i pouka o prijateljstvu, hrabrosti i poÅtovanju.


Prepricana lektira igraliste u parku


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlin.us%2F2tH9ve&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2TanwpzC37xp3FBY95wV0pKnjiga se sastoji od deset priÄa: "IgraliÅte u parku", "Kako smo osvojili more", "DjeÄak koji je htio da bude moreplovac", "Kako smo spasili staru kulu", "Tajna starog broda", "Kako smo pronaÅli blago", "DjeÄak koji je htio da bude gusar", "Kako smo uhvatili lopova", "DjeÄak koji je htio da bude slikar" i "Kako smo osvojili planinu". Svaka priÄa ima svoju zasebnu radnju i likove, ali se sve odvijaju u istom ambijentu i imaju sliÄan stil pripovijedanja.


Glavni likovi su djeÄaci iz razliÄitih krajeva Crne Gore, koji se upoznaju na igraliÅtu u parku i postaju nerazdvojni prijatelji. Oni su znatiÅeljni, hrabri i maÅtoviti, ali i nestaÅni i skloni avanturama. Njihove igre Äesto prerastaju u pustolovine koje ih vode na razna mjesta: na more, na planinu, u staru kulu, na brod... Na tim putovanjima oni se suoÄavaju sa raznim izazovima i opasnostima, ali i otkrivaju ljepote prirode i kulture. Oni takoÄe upoznaju razne ljude: ribare, moreplovce, gusare, slikare, policajce... Od njih uÄe mnogo toga korisnog i zanimljivog, ali im i pomaÅu kad je potrebno.


RatkoviÄev stil pisanja je jednostavan, Åivopisan i duhovit. On koristi mnogo dijaloga, opisa i poreÄenja da bi doÄarao atmosferu i karaktere svojih junaka. On takoÄe ubacuje elemente fantastike i legende u svoje priÄe, ÄineÄi ih joÅ zanimljivijim i privlaÄnijim za mlade Äitaoce. Njegove priÄe su pouÄne i moralne, ali ne nametljive i dosadne. One prenose poruke o vaÅnosti prijateljstva, ljubavi prema domovini, poÅtovanju prema drugima i sebi, hrabrosti i odgovornosti.


IgraliÅte u parku je knjiga koja Äe sigurno zabaviti i oduÅeviti djecu koja vole avanture i maÅtu. Ona Äe im takoÄe pruÅiti priliku da upoznaju jedan dio crnogorske kulture i nasljeÄa, kao i da nauÄe neke Åivotne lekcije.


U nastavku Äemo prepricati svaku priÄu iz knjige IgraliÅte u parku i izdvojiti njene glavne ideje i poruke.


IgraliÅte u parku
Ova priÄa je uvodna i predstavlja glavne likove i njihovo igraliÅte. To su djeÄaci iz razliÄitih krajeva Crne Gore: Å unja iz Stare Bara, Bato iz Ulcinja, Vlado iz Cetinja, Luka iz KolaÅina i Rade iz NikÅiÄa. Oni se sreÄu na igraliÅtu u parku u Titogradu i odmah postaju prijatelji. Njihovo igraliÅte je mjesto gdje se igraju, smiju, svaÄaju i mire, ali i gdje maÅtaju o raznim avanturama. Oni takoÄe brane svoje igraliÅte od drugih djeÄaka koji ga Åele zauzeti. Ova priÄa pokazuje kako se raÄa prijateljstvo i kako se zajedniÄkim snagama moÅe odbraniti ono Åto je vaÅno.


Kako smo osvojili more
Ova priÄa opisuje prvo putovanje djeÄaka na more. Oni odlaze u Staru Baru kod Å unjinog djeda, koji im priÄa o starim vremenima i legendama. DjeÄaci se oduÅeve morem i odluÄe da ga osvoje. Oni prave splav od baÄvi i dasaka i zaplove ka otoku Sveti Nikola. MeÄutim, na putu ih snaÄu razne nevolje: oluja, kvar na splavu, susret sa ribarima... Na kraju uspiju da stignu do otoka i da se vrate na kopno. Ova priÄa pokazuje kako se djeÄaci suoÄavaju sa izazovima i opasnostima, ali i kako uÅivaju u ljepotama mora i prirode.


DjeÄak koji je htio da bude moreplovac
Ova priÄa govori o Bati, koji sanja da postane moreplovac kao njegov pradjed. On se divi starim brodovima i pomorskim kartama i Åeli da istraÅuje svijet. Jednog dana on odlazi na brod koji je pristao u luci i upoznaje kapetana Marka. Kapetan mu pokazuje brod i priÄa mu o svojim putovanjima. Bato je oduÅevljen i zamoli kapetana da ga povede sa sobom. Kapetan pristane, ali pod uslovom da Bato dobije dozvolu od svojih roditelja. Bato ode kuÄi da pita svoje roditelje, ali oni mu ne dozvole da ide na brod. Bato je razoÄaran, ali shvata da je joÅ premali za takvu avanturu. Ova priÄa pokazuje kako se djeÄaci dive moreplovcima i kako sanjaju o dalekim zemljama, ali i kako moraju da poÅtuju svoje roditelje i da Äekaju pravo vrijeme za svoje snove. 0efd9a6b88


https://www.ynaentertainment.com/group/infinity-fan-cafe/discussion/a07ee450-bfc8-42a0-ba09-7041c43f23e8

https://www.homedica.ca/group/single-mother-support-group/discussion/8296a3b6-27ca-4d1f-960e-90c32f3f6514

https://www.greenetgourmande.com/group/groupe-de-green-gourmande/discussion/50268919-d476-4963-9f24-27ed7aa74d43

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page